ĐÚC GANG THEO YÊU CẦU

DUC GANG GIA RE

Sản phẩm nổi bật

Đúc - Gia công

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 10

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 5

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 9

Giá:Liên hệ

GANG CẦU 3

Giá:Liên hệ

GANG CẦU 2

Giá:Liên hệ

GANG CẦU 1

Giá:Liên hệ

Đúc gang xám

Giá:Liên hệ

Motor đúc gang

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 3

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 2

Giá:Liên hệ

Sản phẩm 1

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 4

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 8

Giá:Liên hệ

Sản phẩm 6

Giá:Liên hệ

Sản Phẩm 7

Giá:Liên hệ

Tin tức - sự kiện

Đặc điểm của các loại gang

Gang là hợp kim Fe-C với hàm lượng các bon lớn hơn 2,14%. Thực tế trong gang luôn có các nguyên tố khác như: Si, Mn, P và S. Các loại gang thông dụng thường chứa:

Sự khác nhau giữa nắp hố ga gang cầu và nắp hố ga gang xám

Giới thiệu các loại mác hợp kim gang

Các nước đều đánh số các mác gang theo giới hạn bền kéo tối thiểu theo kG/mm2 (xx) hoặc MPa (xxx), riêng Mỹ theo ksi (xxx). TCVN 1659-75 quy định ký hiệu các mác gang...

Video - Clips